NASZA METODOLOGIA

Szybkość Elastyczność Skupienie Przyjazne nastawienie Optymizm

IDENTYFIKACJA MISJI WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

  • KONTEKST EKONOMICZNY I BRANŻOWY
  • CELE ROZWOJU
  • ŚRODOWISKO PRACY
  • POSZUKIWANY PROFIL

AKTYWACJA RÓŻNYCH SIECI ACCETIS

Kontakty zawodowe, prywatne lub społeczne, jak również uprzywilejowane relacje
utrzymywane w obszarach zainteresowania Accetis ze stowarzyszeniami zawodowymi i akademickimi.

IDENTYFIKACJA i PRESELEKCJA
POTENCJALNI KANDYDACI

ODNOŚNIE DO KAŻDEGO KANDYDATA OCENA JEGO
UMIEJĘTNOŚCI, OSOBOWOŚCI, MOTYWACJI
ORAZ PREDYSPOZYCJE DO PIASTOWANIA DANEGO STANOWISKA

KRÓTKA LISTA KANDYDATÓW
Klientowi przedstawiona jest dokumentacja każdego kandydata zawierająca CV, a także
komentarze i rekomendacje konsultanta.

FINALIZACJA ZATRUDNIENIA
Konsultant Accetis może udzielać pomocy w negocjowaniu umowy o pracę.
Na życzenie klienta i za zgodą kandydatów może zostać przeprowadzona kontrola wydajności pracy i charakterystyk osobowych wybranych kandydatów.

MONITOROWANIE INTEGRACJI
KANDYDATA W TRAKCIE JEGO OKRESU PRÓBNEGO

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI